Informacje dotyczące programu UE Horyzont 2020

Ambitnym celem nowego programu Unii Europejskiej jest zapewnienie członkom konkurencyjności na rynku ogólnoświatowym; w zamierzeniach są pewne dziadziny, w których kraje UE mają pełnić wiodącą rolę. Idea polega na znacznym przyspieszeniu procesu wdrażania nowych technologii czy przełomowych odkryć (wynalazków). Plany brzmią wspaniale, pozostaje mieć nadzieję, że, chociaż częściowo, zostaną zrealizowane.

Program Horyzont 2020 został wdrożony 1 stycznia 2014 roku. Zatem uwagi praktyczne dotyczące uczestnictwa będą podane za kilka miesięcy.

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego http://www.kpk.gov.pl

Pełna informacja znajduje się na stronie Unii Europejskiej : http://ec.europa.eu