Prowadzone projekty

IPoniżej podajemy listę projektów badawczych realizowanych aktualnie przez poracowników Wydziału MEiL w ramach programów Unii Europejskiej

Akronim Nazwa projektu Numer kontraktu/grantu Prowadzący
ABOUTFLOW Adjoint-Based Optimisation of Industrialand Unsteady Flows 317006 Prof. dr hab.inż.Jacek Rokicki jack@meil.pw.edu.pl
ESPOSA Efficient Systems and Propulsions for Small Aircraft 284859 Prof.dr hab.inż. Zdobysław Goraj
IDIHOM Industrialisation of High-Order Methods Top-Down Approach FP7-AAT-2010-265780 Prof. dr hab.inż.Jacek Rokicki jack@meil.pw.edu.pl
NICE TRIP Novel Innovative Competitive Efffective Tilt Rotor AIP5-CT-2006-030944 Prof.dr hab.inż. Janusz Narkiewicz jnark@meil.pw.edu.pl
UMRIDA Uncertainty Management for Robust Industrial Design in Aeronautics 605036 Prof. dr hab.inż.Jacek Rokicki jack@meil.pw.edu.pl