10th Forum of Ecological Engineering, Kazimierz Dolny

W dniach 9-11 września 2019 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Forum Inżynierii Ekologicznej. Celem 10. Forum jest przedstawienie najnowszych wyników prac badawczych i wdrożeniowych z różnych instytucji naukowych z całego świata. Poprzez konferencję kontynuujemy promowanie idei inżynierii ekologicznej, która obejmuje wiele dziedzin nauki i techniki oraz stanowi podstawę racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego.

Pełne wersje zaakceptowanych artykułów będą mogły być złożone do Editorial System czasopisma "Journal of Ecological Engineering". Czasopismo jest recenzowane i ma zasięg międzynarodowy w dziedzinie inżynieria środowiska.
Więcej informacji: https://forumptie.pollub.pl/pl/strona-glowna/