Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami, Kraków

W dniach 18 -19 września 2018 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja, której tematyka jest poświęcona racjonalnemu wykorzystaniu surowców, Racjonalne gospodarowanie zasobami jest istotnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja wyników promujących wdrażanie GOZ w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych oraz szeroka dyskusja. Udział w konferencji jest bezpłatny. Przesłane referaty będą prezentowane na sesji plenarnej lub posterowej.
Więcej informacji: http://konferencja-pan.pl/