Ogłoszenia dziekanatu

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej

17.06.2022 r. – 30.06.2022 r.

Bezpłatne badania medycyny pracy

CenterMed Warszawa Sp. z o.o. zaprasza w miesiącu maju na bezpłatne badania medycyny pracy.

Zajęcia piątkowe w czwartek

W semestrze letnim: 12.05.2022 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk

W dniu 9 maja odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie praktyk dla studentów kierunków Energetyka, Mechanika i Projektowanie Maszyn oraz Power Engineering. 

Aktualizacja wyjazdów na program Erasmus+

W załączonym protokole przedstawiamy aktualizację wyjazdów na program Erasmus+

Srebrne odznaki dla studentów

Studenci studiów inżynierskich I stopnia zarejestrowani na semestr 4, w semestrze letnim 2022, od dnia 11.04.2022r. do dnia 25.04.2022r. mogą odbierać w Dziekanacie srebrne odznaki MEiL (tzw. "śmigiełka").

Wyniki naboru Erasmus 2022/2023

Poniżej załączamy wyniki rekrutacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+, mobilność na rok akademicki 2022/2023.

Praktyki studenckie

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące praktyk studenckich.

Odwołane przyjęcia prodziekana Jaworskiego

Przyjęcia Prodziekana dr hab. inż. Macieja Jaworskiego, prof. uczelni w dniu 04.04.2022 zostają odwołane. 

Egzamin poprawkowy z Mechaniki Płynów I

odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 17.00 w sali A0.

Dodatkowa informacja Erasmus+

W załączeniu prezentujemy informacje na temat wymagań aplikacyjnych na wyjazd Erasmus+.
Bardzo prosimy się z nimi zapoznać.

Przyjęcia Pani Prodziekan

dr inż. Marty Poćwierz

Stypendium Rektora

za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia artystyczne - listy ostateczne

Zapomoga oraz stypendium socjalne dla studentów z Ukrainy

Student, obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, może ubiegać się o:

Dokumenty Erasmus oraz dodatkowa informacja

Zachęcamy do przygotowania już na spotkanie wypełnionych, załączonych dokumentów tj. Learning Agreement form i Karta zaliczeń ze wskazaniem przedmiotów i według poniższych wytycznych.

Szkolenie BHP

dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, anglojęzycznych

Stypendium Rektora

za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia artystyczne - listy wstępne

Informacja o przyjęciach - Pani Krystyna Różycka

W poniedziałek (21.03.2022) stanowisko Pani Krystyny Różyckiej w godzinach od 11.00 do 11.30 będzie nieczynne.

Spotkanie Erasmus+ dla wyjeżdżających

Zapraszamy studentów, którzy planują wyjazd w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023 na spotkanie