Ogłoszenia dziekanatu

Ogłoszenie o konkursie na stypendia naukowe dla doktorantów

W związku z prowadzeniem na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa projektu badawczego OPUS-15 pt. „Proces mieszania przegrzanej strugi cieczy w warunkach silnego przepływu ośrodka gazowego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, kierowanego przez prof. dra hab. inż. Andrzeja Teodorczyka, poszukuje się dwóch doktorantów do pracy (stypendium) w projekcie.

Projekty badawcze finansowane ze środków NCN

Projekty badawcze finansowane ze środków NCN - aktualna oferta konkursowa, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów: OPUS 17 i PRELUDIUM 17.

Srebrne odznaki dla studentów

Studenci studiów inżynierskich I stopnia zarejestrowani na semestr 4 do dnia 20.05.2019r. do dnia 18.06.2019r. mogą odbierać w Dziekanacie srebrne odznaki MEiL (tzw. "śmigiełka") - stanowisko nr 2.

Zmiana godzin przyjęć Prodziekana ds. dydaktycznych prof. M.Jaworskiego

W dniu 16 maja 2019r. (czwartek) - przyjęcia w godz. 11:00-12:00.

W poniedziałek 20.05 zajęcia zgodnie z planem zajęć w czwartek

W dn. 20.05.2019 (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w czwartek.

Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze zimowym 2018/2019

powtarzane w semestrze letnim 2018/2019 (idące co semestr)

Ogłoszenie dotyczy studentów studiów magisterskich studiujących w języku polskim, których studia prowadzone są już tylko w systemie USOS.

Zaproszenie na seminaria wydziałowe

Zaproszenie na seminaria wydziałowe:

Seminarium Prof. Karola Millera z biomechaniki

Zaproszenie na seminarium Prof. Karola Millera (University of Western Australia) z biomechaniki.

Zmiana godzin przyjęć Prodziekana ds. dydaktycznych prof. M. Jaworskiego

W dniu dzisiejszym przyjęcia w godzinach 14:00-15:00.

Piątek za wtorek

W dn. 30.04.2019 (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze zimowym 2018/2019

powtarzane w semestrze letnim 2018/2019 (idące co semestr)

Ogłoszenie dotyczy na razie tylko studentów będących w systemie Verbis. Studentom studiów II-go stopnia po polsku (system USOS) - opłaty zostaną naliczone w terminie późniejszym - pojawi się stosowne ogłoszenie.

Piątek za środę

W semestrze letnim 17.04.2019 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Wydawanie decyzji stypendium Rektora za wyniki w nauce - semestr letni 2019

Decyzje dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznanego w semestrze letnim 2019 będą wydawane w Dziekanacie w dniach 08.04.2019 -12.04.2019.

Przedsiębiorczość w praktyce

Informacja dla studentów II semestru: w dniu 8.04.br. (poniedziałek) z powodu choroby wykładowcy dr Małgorzaty Stawickiej zajęcia z przedmiotu „Przedsiębiorczość w praktyce” (sala A0 – godz. 16.00) nie odbędą się.

Odwołane przyjęcia studentów

W dniu 4.04.2019 r. dr inż. Marta Poćwierz odwołuje przyjęcia studentów.

Termin dodatkowy e-kursu "Przysposobienie biblioteczne"

został przedłużony do 07.04.19. Szczegółowe informacje na temat logowania się na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Podpisanie umowy o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu ITC

W dniu 28 marca 2019 r. w dziekanacie Wydziału MEiL została podpisana umowa o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 pomiędzy Politechniką Warszawską – Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa a firmą BUDIMEX S.A. wybraną w trybie przetargowym negocjacji z ogłoszeniem.

Opracowanie i budowa bezzałogowego samolotu typu VTOL

Zapraszamy studentów do pracy przy realizacji projektu.

Stypendia Rektora za wyniki w nauce w semestrze 2019L - lista ostateczna

Podpisywanie decyzji stypendialnych - po pojawieniu się ogłoszenia o terminie odbioru.

Dodatkowy termin Szkolenie biblioteczne

dla studentów, którzy nie zrobili szkolenia w semestrze zimowym 2018/2019 oraz studentów przyjętych z rekrutacji od semestru letniego 2018/2019 (obowiązkowe dla studentów przyjętych po innej Uczelni).