Ogłoszenia dziekanatu

W związku z zarządzeniem Rektora z dnia 24.03.2020r.

informujemy, że Politechnika Warszawska w dniach 26 marca - 10 kwietnia będzie całkowicie zamknięta dla interesantów.

Erasmus+ dodatkowa rekrutacja

Informujemy, że rekrutacja dodatkowa na wyjazd Erasmus+ w systemie MEiL jest już otwarta. Data jej zakończenia uległa zmianie na 10 kwietnia 2020.

Marcowe egzaminy dyplomowe

W związku z wprowadzeniem przez Rząd nowych zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem oraz zarządzeniem Rektora w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy do 10.04.2020r. informujemy, że egzaminy dyplomowe, które miały odbyć się pod koniec kwietnia, zostają przesunięte. Termin składania papierowej wersji pracy dyplomowej (6 kwietnia) zostaje odwołany.

Wyniki naboru Erasmus+

W załączniku prezentujemy wyniki naboru na wyjazd Erasmusa+. Prosimy postępować zgodnie z harmonogramem na stronie w kwestii komentarzy/odwołań studentów.

Marcowe egzaminy dyplomowe

Wszystkie obrony zostają przesunięte na drugą połowę kwietnia 2020r.

Egzaminy z ANALIZY 3 i CALCULUS 3

W związku z bieżącymi ustaleniami Rektora, egzaminy z ANALIZY 3 i CALCULUS 3 odbędą się po Świętach Wielkanocnych (termin zostanie podany w późniejszym terminie).

Opłaty za powtarzane przedmioty

W dniu 03.03.2020 zostały naliczone opłaty za powtarzane przedmioty nie zaliczone w semestrze 2019L i 2019Z

Zmiana godzin przyjęć

Prodziekan dr inż. Marty Poćwierz

Przedłużanie ważności legitymacji

W związku z licznymi pytaniami – legitymacje studenckie nie będą przedłużane w Dziekanacie.

Czekamy na rozporządzenie MNiSW , które automatycznie przedłuży ważność legitymacji do 31 maja 2020.

Rozporządzenie zostanie wydane w ciągu kilku dni.

Poszukiwani studenci do udziału w projekcie w dziedzinie systemów bezzałogowych

Poszukiwani studenci do udziału w projekcie dydaktycznym w dziedzinie systemów bezzałogowych oraz nowoczesnych metod szkolenia operatorów z wykorzystaniem biofeedbacku.

PKM 3 egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z przedmiotu PKM 3 odbędzie się w terminach:

Prof. Maciej Jaworski godziny przyjęć odwołane

Przyjęcia dr hab. inż. Macieja Jaworskiego zostają odwołane na czas nieokreślony.

Poprawkowy termin egzaminu z Wytrzymałości Konstrukcji II

Egzamin odbędzie się w dniu 25.03.2020 (środa).

Brak rejestracji na przedmiot w systemie USOS

Postępowanie w przypadku braku rejestracji na przedmiot

Egzaminy u prowadzącej zajęcia mgr Małgorzaty Opolskiej-Rutkowskiej

Egzaminy u prowadzącej zajęcia mgr Małgorzaty Opolskiej-Rutkowskiej

Bezpłatne kursy dla studentów studiów stacjonarnych

Wzorem lat poprzednich, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zorganizowane będą bezpłatne kursy dla studentów studiów stacjonarnych z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) zakończone egzaminem państwowym - dla kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka dostępne są szkolenia: G1, G2 i G3, a dla kierunków Mechanika i Projektowanie Maszyn oraz Lotnictwo i Kosmonautyka dostępne jest szkolenie G1.

Równania Różniczkowe Cząstkowe będą odbywały się w następujących terminach:

wtorek   10:15 - 12 (T5)
wtorek   14:15 - 16 (tymczasowo sala A0)
czwartek  8:15 - 10 (A4)

Przysposobienie biblioteczne dodatkowy termin

W dniach 3-17 marca br. będzie otwarty ekurs "Przysposobienie biblioteczne" dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim 2019/2020oraz tych, którzy nie zaliczyli szkolenia w semestrze zimowym.

Informacja o przyznaniu stypendium naukowego dla doktoranta

Wynik rozstrzygnięcia konkursu (z dnia 26 lutego 2020 r.), stypendium dla doktoranta, wypłacanego w ramach projektu badawczego OPUS-15.