Ogłoszenia dziekanatu

Stypendia Rektora za wyniki w nauce w semestrze 2019L - lista ostateczna

Podpisywanie decyzji stypendialnych - po pojawieniu się ogłoszenia o terminie odbioru.

Dodatkowy termin Szkolenie biblioteczne

dla studentów, którzy nie zrobili szkolenia w semestrze zimowym 2018/2019 oraz studentów przyjętych z rekrutacji od semestru letniego 2018/2019 (obowiązkowe dla studentów przyjętych po innej Uczelni).

Seminarium: Krajowe projekty badawcze finansowane z NCN

Uprzejmie zapraszamy na Seminarium Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa: 8. maja (środa) 2019 r., sala Ak, godz. 12.15.

Wyniki naboru Erasmus+

W załączeniu przedstawiamy listę wyników dodatkowego naboru na program Erasmus+.

Poprawa niezaliczonego kolokwium z Mechaniki Płynów I

Poprawa niezaliczonego kolokwium z Mechaniki Płynów I dla grupy prowadzonej w semestrze zimowym 2018/19 przez prof. Jacka Szumbarskiego obędzie się w czwartek 28 marca o godz. 18.15 w sali A4.

Pompy i urządzenia pomocnicze energetyki

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Pompy i urządzenia pomocnicze energetyki odbędzie się 26 marca 2019 w sali 408 (ITC) o godz 11:15.

NS549 Silniki tłokowe

Wykład odwołany w dniu 20.03.2019 – choroba wykładowcy.

NS620 Lotnicze silniki tłokowe

Wykład odwołany w dniu 20.03.2019 – choroba wykładowcy.

Egzamin poprawkowy z Drgań

Egzamin poprawkowy z Drgań odbędzie się dnia 28.03.2019 (czwartek) o godz. 16:15 w sali NL329.

Egzamin poprawkowy z Mechaniki Płynów I

Egzamin poprawkowy z Mechaniki Płynów I dla kierunków AiR oraz LiK odbędzie się 27 marca 2019 r. (środa) o godzinie 18.00 w sali T1.

Stypendia Rektora za wyniki w nauce w semestrze 2019L - lista weryfikacyjna

W sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących umieszczonej poniżej weryfikacji zapraszamy w godzinach konsultacji do dr inż. Marta Poćwierz Prodziekan MEL ds. studenckich.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Wybrane Zagadnienia Matematyki

dla studentów ze studiów zaocznych magisterskich odbędzie się w sobotę 23 marca o godz. 18.15 w sali T1.

Egzamin poprawkowy z MOMPów

Egzamin poprawkowy z MOMPów odbędzie się 20 marca 2019 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali A2.

Erasmus+ wyniki naboru

W załączeniu prezentujemy wyniki rekrutacji na program Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020. 

Bezpłatne kursy specjalistyczne organizowane przez Wydział

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 studenci Wydziału MEiL mają możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez Wydział.

Egzamin poprawkowy z Równań Różniczkowych Cząstkowych

odbędzie się 12.03.2019 w T1 o godzinie 16:15

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się w dniu 20.03.2019 (środa).

Analiza 3, Calculusa 3 - egzamin

Część 1 materiału / the first part of the material : Analiza 3 i Calculus 3 w piątek 8 marca od 18 do 20 , T1 ITC. Cześć 2 materiału / the second part of the material : Analiza 3 i Calculus 3 w poniedziałek 18 marca od 18 do 20 , T1 ITC