Ogłoszenia dziekanatu

Informujemy, że ogłoszenia dla studentów Wydziału MEiL od września 2022 r. zostają przeniesione na platformę MSTeams do zespołu "Forum dla studentów MEiL" do kanału "Informacje i ogłoszenia Dziekanatu".

Link do zespołu: https://tinyurl.com/ogloszeniadziekanatumeil