13 listopada (środa) zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

W dniu 13.11.2019 (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2019 Rektora PW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2019/2020 - §1 ust. 3 pkt. 1.