BIPOL 1

Wszystkich zainteresowanych zajęciami z przedmiotu ML.NK307 BIPOL 1 zapraszam na zebranie organizacyjne. Odbędzie się ono w  piątek 5.10.2018 w Sali AK (Gmach Aerodynamiki) o godzinie 12.15. Podczas spotkania będzie możliwy wybór tematu projektu oraz zapis do jednej z proponowanych grup projektowych. Z tego powodu obecność jest obowiązkowa. Dodatkowo omówione zostaną wszystkie kwestie organizacyjne związane z przedmiotem BIPOL 1.

Lista proponowanych tematów projektów dostępna jest tutaj. Proszę o zapoznanie się z tematami i wstępny wybór kilku najbardziej interesujących.

Terminy zajęć grup projektowych są zgodne z planem zajęć przygotowanym przez dziekanat. Propozycje nowych terminów będą omawiane podczas spotkania.

  

Marcin Figat