BIPOL-2

Kolokwium poprawkowe z BIPOL-2 odbędzie się w poniedziałek 25.06.2018 w sali AK w godzinach 17:15-19:00