Decyzje Rektora za wyniki sportowe za osiągnięcia artystyczne i naukowe

Decyzje stypendialne Rektora za wyniki sportowe, za osiągnięcia artystyczne, za osiągnięcia naukowe są gotowe do odebrania. Zapraszam do p. Moniki Kośnik - stanowisko nr 2