Decyzje (pozytywne i negatywne)

dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe, osiągnięcia naukowe oraz artystyczne

za semestr zimowy 2016 będą wydawane w  Dziekanacie (stanowisko nr 2) w dniach 12.12.2016 - 09.01.2017.