Dostęp do Wirtualnego Dziekanatu

dla studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia przyjętych na studia od semestru zimowego 2018/2019

Strona do logowania:

https://dziekanat.meil.pw.edu.pl/mel-stud-app/ledge/view/stud.StartPage

Login: st...... (gdzie kropeczki to numer indeksu studenta)

Hasło: ........... - numer pesel

W razie problemów z logowaniem należy zgłosić się do Dziekanatu w celu wygenerowania nowego hasła

lub wysłać maila w tej sprawie (z uczelnianego konta w domenie @pw.edu.pl) na któryś z podanych niżej adresów mailowych:

dsmukowska@meil.pw.edu.pl

monika.kosnik@meil.pw.edu.pl

agaz@meil.pw.edu.pl

agnieszka.matejek@meil.pw.edu.pl

iszulc@meil.pw.edu.pl

Osoby nie posiadające numeru pesel i nie mające dostępu do WD zapraszamy osobiście do Dziekanatu.