Dotyczy przedmiotu Grafika inżynierska

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu Grafika inżynierska odbędzie się dnia 6.12.2017 (środa) w godzinach 8.15-10.00 w salach AC (kreślarnie ZPK).