Egzamin ddla studentów studiów niestacjonarnych

Ostatni egzamin dla studentów studiów niestacjonarnych z przedmiotu

Analiza 1 odbędzie się w sobotę

25.03.w sali A4 o godz.14.15-16.15

( na 4-tym zjeździe)