Egzamin dyplomowy - luty 2013r.

W związku z bardzo dużą ilością studentów zapisanych na egzamin dyplomowy w lutym 2013r. Dziekanat prosi o składanie dokumentów dyplomowych

w dniach od 7.01.2013r. do 18.01.2013r. Stanowisko nr 4.

Studenci kierunku Power Engineering oraz studiów niestacjonarnych składają dokumenty u Pani Izabelli Szulc.

Wymagane dokumenty do złożenia w tym terminie to:

- karta informacyjna dyplomanta

- dane dyplomanta

- podanie o wyznaczenie recenzenta (proszę pamiętać o wymogu wpisywania dwóch recenzentów - preferowany na pierwszym miejscu!) - wymagany podpis Promotora

- podanie do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej - wymagany podpis Promotora

- dowód wpłaty za dyplom (+ ewentualnie za odpisy)

- zdjęcia

- oświadczenie autora pracy

- opcjonalnie: ankieta absolwenta (wypełnienie dobrowolne)

- formularz monitorowania karier zawodowych absolwentów PW (wypełnienie konieczne)

- opcjonalnie: wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu/suplementu w tłumaczeniu na inny język

- opcjonalnie: streszczenia pracy po polsku i angielsku (dla osób, które ubiegają się o odpis dyplomu/suplementu w tłumaczeniu na inny język) - jeżeli ktoś nie będzie mógł dostarczyć streszczeń w I terminie, może je donieść wraz z oddawaniem pracy dyplomowej do Dziekanatu.

Przyjmowany będzie tylko i wyłącznie w/w komplet dokumentów.