Erasmus+ wyniki

Studenci, którzy maja uwagi odnośnie rezultatów rekrutacji lub chcieliby zgłosić rezygnację/odwołanie są proszeni o przesłanie maila na adres krozycka@meil.pw.edu.pl w dniach 19-21 marca 2018. Maile przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

application/pdf Erasmus wyniki (741,28 kB, 16/03/2018 15:06)