Harmonogramy wrześniowych egzaminów dyplomowych

znajdują się na stronie