Informacja dotycząca praktyk

Studenci (szczególnie VI semestru studiów inżynierskich) są proszeni o podjęcie próby zorganizowania praktyki zawodowej samodzielnie. Mogą one być krótsze np. dwu lub trzy - tygodniowe.

W razie trudności powinni zwracać się mailowo do opiekunów praktyk dla danego kierunku :

W końcu lipca  ( do 30.07) osoby z VI semestru  studiów I stopnia, które nie znalazły miejsca odbycia praktyki są zobligowane do przesłania informacji na ten temat  opiekunowi praktyk. Do pierwszej połowy września zostanie do tych osób wysłana propozycja ewentualnego odbycia praktyki na Wydziale lub w innej jednostce. Praktyki takie mogłyby się odbywać w trakcie semestru zimowego 2020/2021.