Informacje dla studentów przyjętych na studia II-go stopnia od semestru letniego 2018/2019 - nowe informacje

STUDIA STACJONARNE

Osoby przyjęte na studia prowadzone w języku angielskim

(Aerospace Engineering, Power Engineering, Nuclear Power Engineering)

Student w całości posługuje się systemem Wirtualny Dziekanat.

Zapisy na przedmioty odbywają się przez korekty dziekańskie (od 18.02.2019 do 03.03.2019).

Osoby, które nie studiowały na studiach I-go stopnia na naszym Wydziale proszone są o zgłaszanie się po loginy i hasła do Dziekanatu do Pani Agnieszki Matejek (pok.126, stanowisko 4) od 11.02.2019r.

 

Osoby przyjęte na studia prowadzone w języku polskim

Wszyscy studenci Wydziału MEiL, którzy w semestrze zimowym 2018/2019 zdali egzamin dyplomowy inżynierski i złożyli wymagane dokumenty w Dziekanacie zostali przyjęci na studia II-go stopnia.

W dniu jutrzejszym (14.02) listy przyjętych zostaną wyniesione do rejestracji w systemie USOS. Rejestracja może potrwać do tygodnia. Po zarejestrowaniu w USOSie po ok. 2 dniach zostanie uruchomiona dla Państwa możliwość zapisu na zajęcia.

  

Podpisywanie decyzji przyjęcia oraz umów - od 21.02.2019 do 26.02.2019 (Dziekanat pok. 126, stanowisko 4 lub 3). 

Osoby, które dostały skierowanie do lekarza medycyny pracy proszone są o zgłaszanie się z zaświadczeniem lekarskim (jeżeli już wykonały badanie).

Osoby, które wyraziły chęć (w systemie rekrutacyjnym) otrzymania legitymacji studenckiej proszone są o zgłaszanie się z potwierdzeniem wniesienia opłaty za legitymację - 17zł. (Wpłaty dokonujemy na indywidualne konto z systemu USOS. Naliczenia za legitymację pojawią się 21.02.2019r.).

   

Student po zarejestrowaniu go przez Dział Ewidencji Studentów PW (po podpisaniu decyzji przyjęcia w Dziekanacie) – posługuje się w całości TYLKO systemem USOS (tury magisterskiej nie ma już w systemie WD)

Zapisy na przedmioty odbywają się poprzez USOSweb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

Zapisy będą dostępne od 18.02.2019 godz. 8:00 do 03.03.2019 godz. 00:00.

Po zalogowaniu do USOSweb należy wybrać zakładkę DLA STUDENTÓW – REJESTRACJE oraz wybrać przedmioty do rejestracji z katalogu przedmiotów obowiązkowych oraz z katalogu przedmiotów obieralnych (jeżeli tego wymaga program).

Studenci, którzy korzystali z systemu USOSweb lub APD  - loginy i hasła nie zmieniają się.

Nowo przyjęci studenci z poza Politechniki powinni otrzymać maila z informacją, że zostali wpisani do systemu USOS oraz jak powinni się logować – dopiero wtedy zapis na przedmioty będzie możliwy.

W razie problemów z logowaniem proszę o zgłaszanie się do Pani Agnieszki Matejek (pok.126, stanowisko 4).

_____________________________________________________________________________

STUDIA NIESTACJONARNE

Informacje na stronie: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-niestacjonarne