Informacje dla studentów przyjętych na studia II-go stopnia od semestru letniego 2019/2020

Informacje dla studentów przyjętych na studia II-go stopnia od semestru letniego 2019/2020

Podpisywanie ślubowań, odbiór legitymacji - .................................................... (Dziekanat pok. 126 stanowisko 3 lub 4) - za okazaniem dowodu osobistego albo innego dokumentu ze zdjęciem.
 

Osoby, które dostały skierowanie do lekarza medycyny pracy proszone są o zgłaszanie się z zaświadczeniem lekarskim (jeżeli już wykonały badanie).

Osoby, które wyraziły chęć (w systemie rekrutacyjnym) otrzymania legitymacji studenckiej proszone są o zgłaszanie się z potwierdzeniem wniesienia opłaty za legitymację - 22zł. (Wpłaty dokonujemy na indywidualne konto z systemu USOS). Zostały naliczone opłaty za wydanie legitymacji - ....................................

  

Zapisy na przedmioty odbywają się poprzez USOSweb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

Zapisy są otwarte od od 24.02.2020 g.14:30 do 01.03.2020 g.23:59.

Każdy student ma OBOWIĄZEK zarejestrować się na przedmioty.

Brak wybranych przedmiotów na semestr 2020L będzie skutkował skreśleniem z listy studentów.

 

Po zalogowaniu do USOSweb należy wybrać zakładkę DLA STUDENTÓW – REJESTRACJE oraz wybrać przedmioty do rejestracji z katalogu przedmiotów obowiązkowych oraz z katalogu przedmiotów obieralnych (jeżeli tego wymaga program). Obowiązują zapisy na przedmioty z semestru 1 mgr.

Studenci, którzy korzystali z systemu USOSweb lub APD  - loginy i hasła nie zmieniają się.

Nowo przyjęci studenci z poza Politechniki powinni otrzymać maila z informacją, że zostali wpisani do systemu USOS oraz jak powinni się logować – dopiero wtedy zapis na przedmioty będzie możliwy.

W razie problemów z logowaniem proszę o zgłaszanie się do Pani Agnieszki Matejek (pok.126, stanowisko 4).

_____________________________________________________________________________

Studenci przyjęci na studia II-go stopnia po innej Uczelni niż Politechnika Warszawska obowiązkowo muszą zrealizować:

- Przysposobienie biblioteczne - szkolenie on-line dostępne pod linkiem: https://ekursy.okno.pw.edu.pl/course/index.php?categoryid=10

                                           Szkolenie będzie aktywne w dniach: .........................

- Szkolenie BHP

  terminy ......................................

                           

  Niezaliczenie tego szkolenia w powyższych terminach wiąże się z brakiem możliwości uczęszczania na zajęcia oraz zaliczeniem szkolenia na własny koszt.

_____________________________________________________________________________

STUDIA NIESTACJONARNE

Informacje na stronie: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-niestacjonarne