Informacje dla studentów przyjętych na studia II-go stopnia od semestru zimowego 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

Podpisywanie ślubowań, odbiór legitymacji - 30.09.2019r. w godz. 10-13 oraz 14-15 (Dziekanat pok. 126 stanowisko 3 lub 4)

Osoby, które dostały skierowanie do lekarza medycyny pracy proszone są o zgłaszanie się z zaświadczeniem lekarskim (jeżeli już wykonały badanie).

Osoby, które wyraziły chęć (w systemie rekrutacyjnym) otrzymania legitymacji studenckiej proszone są o zgłaszanie się z potwierdzeniem wniesienia opłaty za legitymację - 22zł. (Wpłaty dokonujemy na indywidualne konto z systemu USOS). Zostały naliczone opłaty za wydanie legitymacji - termin płatności 15.09.2019r.

Osoby przyjęte w I turze - mogą już logować się do systemu USOSWeb.

   

Zapisy na przedmioty odbywają się poprzez USOSweb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

Zapisy będą dostępne .....termin pojawi się wkrótce......

Po zalogowaniu do USOSweb należy wybrać zakładkę DLA STUDENTÓW – REJESTRACJE oraz wybrać przedmioty do rejestracji z katalogu przedmiotów obowiązkowych oraz z katalogu przedmiotów obieralnych (jeżeli tego wymaga program).

Studenci, którzy korzystali z systemu USOSweb lub APD  - loginy i hasła nie zmieniają się.

Nowo przyjęci studenci z poza Politechniki powinni otrzymać maila z informacją, że zostali wpisani do systemu USOS oraz jak powinni się logować – dopiero wtedy zapis na przedmioty będzie możliwy.

W razie problemów z logowaniem proszę o zgłaszanie się do Pani Agnieszki Matejek (pok.126, stanowisko 4).

_____________________________________________________________________________

STUDIA NIESTACJONARNE

Informacje na stronie: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-niestacjonarne