Język polski dla cudzoziemców

Szanowni Państwo,

W ramach zajęć z języka obcego prowadzimy także kursy języka polskiego jako obcego. Są one skierowanie do studentów cudzoziemców niezależnie od rodzajów studiów. Lektoraty prowadzone są na takich samych zasadach, jak inne języki w SJO, zatem studenci po zakończeniu kursu i zdaniu wymaganych testów mogą uzyskać zaliczenie z tego przedmiotu. Cudzoziemcy mogą także wybrać język polski jako język obcy, z którego będą zdawać egzamin B2.

Zajęcia prowadzimy głównie w grupach międzywydziałowych, chyba że na wydziale zbierze się wystarczająca liczba chętnych na tym samym poziomie zaawansowania. Prowadzimy zajęcia na poziomach od A1 do B2, łącznie z przygotowaniem do egzaminu B2 z języka polskiego.  Po zakończeniu zajęć student uzyskuje zaliczenie i może otrzymać przypisane temu przedmiotowi punkty ECTS.

Studenci studiów inżynierskich, w tym anglojęzycznych, mogą wykorzystać w ten sposób godziny przeznaczone w planie studiów na język obcy. Studenci z różnego rodzaju wymian oraz studenci Erasmusa mogą uczęszczać na zajęcia w ramach limitu ustalonego przez wydział. Jeśli natomiast wydział nie może zgodzić się na dodatkowe godziny, studenci mogą sami płacić za zajęcia – dla naszych studentów odpłatność wynosi 300 zł za 30 godzin w semestrze /lub odpowiednio 600 zł za 60 godzin/.

W bieżącym semestrze rejestracja on-line już się rozpoczęła, pierwszy tydzień przeznaczony jest na zapisy i organizację grup. Zapisać można się poprzez formularz na stronie internetowej SJO: http://www.sjo.pw.edu.pl/anglojez_zapisy_en.php oraz osobiście na dyżurach (szczegóły w załączniku).

Z poważaniem,

mgr Marta Szpak
pełnomocnik ds. cudzoziemców w SJO PW,
lektor języka polskiego jako obcego
marta.szpak@onet.eu
502-078-422

 
application/pdf Terminy zapisów (130,66 kB, 21/02/2013 19:05)