Konkurs na stypendium dla uczestników studiów doktoranckich za publikacje naukowe w roku 2018

Celem konkursu jest przyznanie w formie stypendiów nagród za największą sumaryczną liczbę punktów zdobytych za publikacje naukowe w roku 2018 dla uczestników studiów doktoranckich.

Podania z wykazem publikacji i kopiami ich pierwszych stron należy złożyć w Biurze Dziekana w wersji papierowej lub drogą elektroniczną (skan) na adres e- mail: dziekan@meil.pw.edu.pl w terminie do dnia 20 września 2019 roku.
Termin ogłoszenia: 2 września 2019 r.
Termin składania wniosków: 20 września 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia: 30 września 2019 r.

application/pdf Regulamin (509,96 kB, 4/09/2019 18:27)