Korekty dziekańskie na semestr zimowy 2013/2014

KOREKTY DZIEKAŃSKIE na semestr zimowy 2013/2014

od 11 września 2013 do 8 października 2013

Drodzy studenci, dajemy Wam możliwość składania korekt dziekańskich w formie mailowej. Nie trzeba  przynosić deklaracji do Dziekanatu i stać w kolejkach. Zmusza to jednak Państwa, do większej uwagi.

Należy, zwrócić SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ na:

 

  • zgodność wersji wysłanej do  Dziekanatu z wersją w WD (głównie, po wprowadzeniu poprawek!!!)
  • czy załączony został ZAŁĄCZNIK (do seminarium, pracy przejściowej, pracy dyplomowej); prosimy zwracać uwagę na wybrany Zakład (np. wersja A dla Zakładu Aerodynamiki)
  • wybór PRZEDMIOTU, gdzie kod przedmiotu różni się w przypadku studiów ZAOCZNYCH i studiów DZIENNYCH , PRZYKŁAD:

 

Algebra z geometrią:

ML.NW101 –studia dzienne

ML.ZNW101 – studia zaoczne, z widoczną „Z”-ką

Pomyłka, w tym miejscu, skutkuje niezapisaniem studenta na żądaną listę zajęciową.

 

Zostały stworzone specjalne skrzynki, adresy e-mail:

Dla studiów dziennych polskojęzycznych: 

 

 

Dla studiów zaocznych: 

 

 

 Dla studiów anglojęzycznych:

 

 

UWAGA! Dziekanat nie odpowiada na pytania znajdujące się w mailach razem z korektą (powyższe adresy służą tylko do przesyłania korekt dziekańskich) oraz nie potwierdza odczytania maila. Wieczorem każdego dnia student może sprawdzić w WD, czy korekta została przyjęta.

Jeżeli korekta NIE ZOSTANIE PRZYJĘTA przez Dziekanat (brak załącznika, zaleganie z opłatami, błędne wypełnienie) wtedy student dostaje maila zwrotnego z informacją, że np. zalega z płatnościami, więc korekta nie może zostać przyjęta.

 

Każdy Student zobowiązany jest do sprawdzenia w WD czy jego korekta dziekańska została przyjęta.  W przypadku nie przyjęcia jej,  student proszony jest o indywidualny kontakt z Dziekanatem.

Nie ma możliwości przyjęcia korekt dziekańskich osobom ZALEGAJĄCYMI Z PŁATNOŚCIAMI!!!