Logo HR Excellence in Research

W trosce o wysoką jakość pracy naukowej oraz zachowywanie standardów etycznych, Politechnika Warszawska wystąpiła o przyznanie prestiżowego wyróżnienia Logo HR Excellence in Research.Uczelnie posiadające takie wyróżnienie stosują zalecenia sformułowane w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

W imieniu Zespołu Rektorskiego ds. wdrożenia w PW zasad Europejskiej Karty Naukowca, w związku z przygotowaniem do wdrożenia w Politechnice Warszawskiej zaleceń Karty i Kodeksu, serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, naukowo-technicznych i naukowo-badawczych Politechniki Warszawskiej do podzielenia się swoimi opiniami dotyczącymi warunków pracy w PW. Kwestionariusz dotyczy rekomendacji Karty i Kodeksu dotyczących:

  • warunków pracy naukowców (takich jak wolność badań naukowych, standardy etyczne i profesjonalne, wykorzystywanie wyników badań naukowych i rozwój zawodowy),
  • uczelni (takich jak infrastruktura badawcza, model kariery zawodowej, przestrzeganie zasady niedyskryminacji i praw własności intelektualnej), oraz
  • procesów rekrutacji kandydatów do pracy naukowej.

Udzielone odpowiedzi pozwolą na opracowanie wniosku Politechniki Warszawskiej o przyznanie wyróżnienia Logo HR Excellence in Research, co przekłada się na możliwości pozyskiwania środków finansowych na badania.

Udział w badaniu jest dobrowolny, Państwa odpowiedzi są anonimowe. Wiadomości z linkiem do ankiety będą do Państwa rozsyłane 11 czerwca. Wypełnienie kwestionariusza powinno zająć ok. 15 min. Uczestnictwo w badaniu jest możliwe do 30 czerwca 2018 r.

Więcej informacji nt. Europejskiej Karty Naukowca: https://www.nauka.gov.pl/europejska-karta-naukowca/

Pytania proszę kierować do pełnomocnika Wydziału przy Zespole Rektorskim – Antoniego Kopyta, telefonicznie - 222345627 lub mejlowo akopyt@meil.pw.edu.pl