Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze 2016Z

W dniu 05.06.2017r. zostały naliczone opłaty za powtarzane przedmioty niezaliczone w semestrze zimowym 2016 roku,

które należy uiścić do dnia 18.09.2017r.

.

Opłaty za przedmioty, które idą co semestr (typu: Przygotowanie pracy dyplomowej, Seminarium dyplomowe, Praca przejściowa itp.) zostaną naliczone po rozpoczęciu semestru zimowego, do 31.10.2017r.

.

W momencie dokonania płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na poniży e-mail:

- studia niestacjonarne i Power Engineering: iszulc@meil.pw.edu.pl

- studia stacjonarne (oprócz Power Engineering): agnieszka.matejek@meil.pw.edu.pl

.

Podania o rozłożenie płatności na raty lub umorzenie płatności (w sytuacji udokumentowanej ciężkiej sytuacji finansowej) należy składać w Dziekanacie (stanowisko nr 1 lub 4) do dnia 11 września 2017r.

application/pdf podanie o rozłożenia na raty (53,84 kB, 21/12/2016 11:01)

.

Decyzja 58/2016 Rektora PW z dnia 21.04.2016r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2016/2017.

application/pdf decyzja (2,24 MB, 21/12/2016 11:01)

.

Decyzja 72/2017 Rektora PW z dnia 22.05.2017r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2017/2018.

application/pdf decyzja (1,51 MB, 8/06/2017 09:28)