Podstawy konstrukcji maszyn VI (NK 368)

Przedmiot oferowany w wersji: obowiązkowej dla kierunków: MiBM i LiK.

Zapisy na terminy zajęć odbędą się w czasie jednorazowego zebrania w dn. 20.02.2017 (poniedziałek) w sali A4

  • dla LiK o godz. 1810
  • dla MiBM - podział na zajęciach 23.02. br.

Deklaracje wyboru terminu będą przyjmowane wg kolejności określonej przez średnią ocenę z dotychczasowych studiów. Prawo do zapisu na termin mają studenci, którzy w dniu 20 lutego znajdą się na „listach zajęciowych”, wygenerowanych przez system rejestracyjny.

Jest to jedyny sposób zapisu na terminy zajęć i dlatego obecność na zebraniu jest obowiązkowa; w wyjątkowych przypadkach możliwe jest przysłanie pełnomocnika.

Zajęcia rozpoczną się zgodnie z planem od 21.02.2017 (wtorek).

Dr inż. Jacek Gadomski