Pościg RRC

Wszyscy studenci, którzy chcą wziąć udział w pościgu  z RRC proszeni są o wpłatę 380 zł. W tytule przelewu proszę zaznaczyć, że wpłata jest za konkretny pościg. Potwierdzenie przelewu proszę przesłać na adres: kba@meil.pw.edu.pl lub przynieść do stanowiska nr 1. Musi zebrać się minimum 30 osób.