Poszukiwani doktoranci – stypendyści

W ramach projektu OPUS nr UMO-2016/23/B/ST8/03056 doktorant(-ka) będzie zaangażowany(-a) w badania i opracowanie modelu protonowego ogniwa paliwowego (SOFC).