Praca w projekcie badawczym związanym z technologiami satelitarnymi

Praca w projekcie badawczym związanym z technologiami satelitarnymi

Tymczasowe stanowisko dla studentów w projekcie badawczym ONION - Operational Network of Individual Observation Nodes. Program ramowy EU HORYZONT 2020.

Zakres obowiązków: Analiza, modelowanie i symulacja podsystemów satelity (w szczególności ładunku użytecznego,  systemów elektrycznego, łączności, nawigacyjnego, planowania i zarządzania misją)

Okres zatrudnienia: 01.04.2017 - 31.12.2017

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie. Atrakcyjne wynagrodzenie.

Możliwość wykonania pracy dyplomowej magisterskiej i w przyszłości pracy doktorskiej.

Wymagania:

  • Biegły angielski (w mowie i w piśmie)
  • Kierunek studiów: Lotnictwo i Kosmonautyka, Elektronika, Automatyka i Robotyka lub pokrewny
  • Zainteresowanie pracą badawczą
  • Dobre wyniki w nauce
  • Umiejętności programistyczne (MATLAB, C, C++,...)

Dodatkowe atuty:

  • udokumentowana wiedza / znajomość technologii satelitarnych
  • doświadczenie w udziale w projektach badawczych

List motywacyjny, CV (obydwa dokumenty w języku angielskim) i inne dokumenty uzupełniające należy złożyć w sekretariacie Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego (pokój NL 137) oraz przesłać elektronicznie na adresy: msochacki@meil.pw.edu.pl; ifalecka@meil.pw.edu.pl.

Ostateczny termin składania dokumentów - 27.03.2017, godz. 1200, rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 28.03.2017 (termin może ulec zmianie).

Osoby przyjęte do pracy zostaną poinformowane o tym fakcie do dnia 31.03.2017

Informacji szczegółowych udziela Kierownik Projektu:

Prof.  Janusz Narkiewicz, ITLiMS PW, pokój NL 137; tel. 022 2347445.