Seminarium: Krajowe projekty badawcze finansowane z NCN

Uprzejmie zapraszamy na Seminarium Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa: 8. maja (środa) 2019 r., sala Ak, godz. 12.15.

Krajowe projekty badawcze finansowane z Narodowego Centrum Nauki. Seminarium wygłaszane przez Centrum Obsługi Projektów PW.

Seminarium skierowane jest do wszystkich pracowników i doktorantów, w szczególności liczymy na niezawodną obecność młodszej kadry oraz doktorantów.