Spotkanie Komisji Akredytacyjnej z kadrą nauczycielską

W dniu 16 stycznia br. (czwartek) w godzinach 12.00 - 12.45 odbędzie się spotkanie Komisji Akredytacyjnej wizytującej wydział z kadrą nauczycielską. Wszystkich nauczycieli akademickich, którzy nie prowadzą w ww. czasie zajęć zapraszamy do sali AK.