Stypendium Rektora za wyniki w nauce (sem.zimowy 2017/2018)

lista przyznanych stypendiów oraz odbiór decyzji