Test poprawkowy z UNiOP

Test poprawkowy z UNiOP odbędzie się w poniedziałek 18.12.2017 o godz. 1215.