Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi Dionizemu Smoleńskiemu

Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zaprasza na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej Profesorowi Dionizemu Smoleńskiemu która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 roku w Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25.

Program uroczystości

Godz. 15:15

  • Powitanie Gości, Władz Uczelni i Społeczności Akademickiej przez Dziekana Wydziału MEiL Pana Prof. dr hab. Janusza Frączka
  • Przedstawienie sylwetki Profesora Dionizego Smoleńskiego
  • Wystąpienie JM Rektora PW Pana Prof. dr hab. Jana Szmidta
  • Odsłonięcie tablicy upamiętniającej osobę Profesora Dionizego Smoleńskiego
  • Złożenie kwiatów przez młodzież akademicką
  • Okolicznościowy poczęstunek

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 14 grudnia 2018 roku na adres: e-mail: dziekan@meil.pw.edu.pl

application/pdf Życiorys Prof. D. Smoleńskiego (113,28 kB, 7/12/2018 12:42)