W dniach 23.12.2019-1.01.2020 Politechnika Warszawska zamknięta

W dniach 23.12.2019-1.01.20120 Politechnika Warszawska jest zamknięta.

Zgodnie z decyzją nr 24/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 lutego 2019 r.