Wyjaśnienie dotyczące harmonogramu zajęć dydaktycznych

W związku z licznymi zapytaniami dot. interpretacji § 1 ust. 1 pkt. 2 Zarządzenia nr 25/2014 Rektora PW z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015

- "Uroczysta inauguracja roku akademickiego 01.10.2014 r."

uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych, w dzień 1 października 2014 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

mgr inż. Lucyna Szypulska-Czkwianianc
Kierownik Działu ds. Studiów