Zapisy na przedmioty w systemie USOSWeb dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (sem. 2019Z)

Od 9 września 2019r. godz. 14:30 do 13 października 2019r. godz. 23:59 - trwają zapisy na przedmioty przez system USOSWeb.

Wszyscy studenci Wydziału (stacjonarni i niestacjonarni, polsko- i anglojęzyczni) proszeni są o zapisywanie się na przedmioty.

Zapisy nie dotyczą studentów przyjętych na I semestr studiów stacjonarnych I-go stopnia (inżynierskich) - zostaną zapisani przez system.

Należy wybrać przedmioty z grup, a wspomóc się (na tę chwilę) katalogiem przedmiotów dla danego kierunku/specjalności:

studia stacjonarne:

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-stacjonarne/Katalogi-przedmiotow

studia niestacjonarne:

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-niestacjonarne

 

W razie niezgodności prosimy zgłaszać uwagi do: agnieszka.matejek@meil.pw.edu.pl