III edycja konkursu EDPR University Challenge Poland

Celem konkursu jest wykorzystywanie przez Studentów wiedzy uniwersyteckiej przez pryzmat biznesowy. Studenci wraz z wykładowcami reprezentują uczelnię w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie, jakim jest EDPR University Challenge Poland.

Tematyka konkursu dotyczy innowacji technicznych, usprawnień wydajności, strategii marketingowej bądź biznesowej lub zróżnicowanego rozwoju w związku z zagadnieniem energii odnawialnej.

Obecnie prowadzimy nabór projektów na drugi semestr konkursu (oba semestry są oceniane wspólnie). Termin zgłaszania zespołów konkursowych upływa 1 kwietnia 2018 roku.

W puli nagród tegorocznej edycji znajduje się blisko 40 tysięcy złotych:

  • 15 000 PLN dla zwycięzców + 5 000 PLN dla opiekuna,
  • 10 000 PLN za 2. Miejsce + 2 500 PLN dla opiekuna
  • 5000 PLN za 3. miejsce + 1 250 PLN dla opiekuna.

Twórcy najlepszych projektów mogą otrzymać propozycję stażu w jednej z siedzib firmy, m.in w Hiszpanii, Polsce czy Portugalii. Prawa autorskie do projektu zostają po stronie jego twórców.

W celu zebrania większej ilości informacji, zapraszam na stronę: 
http://generationedpr.edpr.com/universitychallenge/pl/index.php#/university_challenge/about

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Plakat (486,41 kB, 6/03/2018 21:32)