Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Podobnie jak w roku ubiegłym, pragniemy zainteresować Państwa konkursem organizowanym przez firmę Siemens we współpracy z Politechniką Warszawską.

W nawiązaniu do długoletniej tradycji „Konkursu o Nagrodę Siemensa” dla naukowców, rozpisano konkurs skierowany do absolwentów studiów I i II stopnia, w celu promowania najlepszych prac dyplomowych. Prace rozpatrywane są w dwóch zakresach tematycznych:

  • w dziedzinie elektroenergetyki – w szczególności sieci i mikrosieci, automatyki elektroenergetycznej oraz aparatów i urządzeń elektrycznych- szczegóły dostępne na stronie: www.siemens.pl/smartgrid/konkurs
  • w dziedzinie automatyki i robotyki – w szczególności budowy lub zastosowania urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów wizualizacji automatyki i robotyki- szczegóły dostępne na stronie: www.siemens.pl/simatic/praca_konkurs

 W tegorocznej edycji do konkursu można zgłaszać prace magisterskie oraz inżynierskie, które zostały obronione po 1 stycznia 2016 roku.Zachęcamy Państwa Uczelnię do dokonania selekcji i przesłania wyłonionych prac na adres mailowy konkurs.absolwenci.pl@siemens.com .Zgłoszenia przyjmujemy jeszcze przez miesiąc- do końca marca 2018.

application/pdf Plakat (482,53 kB, 6/03/2018 10:05)