Ogólnopolski konkurs - Konfrontacje 2013

Hasło przewodnie konkursu: "Dobre praktyki"
Organizator: Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”
Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cel konkursu
Napisanie najciekawszych tekstów na***jeden z trzech tematów do wyboru.
Adresaci konkursu: studenci i doktoranci
Termin: Termin nadsyłania prac - 3 listopada 2013 r.
Zgłoszenia: Należy przesłąć prace za pośrednictwem strony www.konfrontacje.edu.pl