Physics I

Uwaga studenci kierunku Aerospace Engineering

W dniu 28.05.2013 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Physics I rozpoczynające się o godz. 10:00 w sali 410 b (Instytut Techniki Cieplnej) z powodu wyjazdu wykładowcy na konferencję.

Zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym terminie.