Poprawa ocen N z przedmiotu DUW II

Zaliczenie ocen „N” z przedmiotu „Dynamika układów wieloczłonowych II” odbędzie się w piątek 15 maja 2015r. o godz. 10.15 w sali NL228.

Janusz Frączek