Sympozjum Toptechnika

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają na odczyt w ramach sympozjum Toptechnika.

Wykład pt. Chematica: An automatic chemist for the 21st century wygłosi prof. Bartosz Andrzej Grzybowski, Director of the DoE Non-Equilibrium Energy Research Center, K. Burgess Professor of Physical Chemistry and Chemical Systems Engineering, Northwestern University.

Sympozjum odbędzie się w czwartek, 27 marca 2014 r. o godz. 16.15 w sali nr 329, III piętro, Gmach MiNI PW, ul.//Koszykowa 75.

Więcej informacji na stronie: http://www.csz.pw.edu.pl/

Toptechnika – cykl sympozjów organizowanych przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie środowisku akademickiemu najnowszych osiągnięć techniki poprzez wystąpienia wybitnych naukowców – praktyków z renomowanych instytucji i firm. Sympozja przewidują wykłady, forum dyskusyjne oraz wystawy efektów naukowych w danej dziedzinie technicznej w formie posterów, zdjęć lub konkretnego obiektu technicznego.

Zespół Centrum Studiów Zaawansowanych PW