WYBRANE ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW CAD/CAM/CAE (NK 692)

WYBRANE ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW CAD/CAM/CAE (NK 692)

 

Przedmiot oferowany dla kierunku MiBM w wersji obowiązkowej i obieralnej dla pozostałych kierunków.

 

Przedmiot jest kontynuacją* ZSC (NK690) i oprócz pogłębienia wiedzy i umiejętności już nabytych zawiera wybrane bardziej zaawansowane moduły takie jak: modelowanie synchroniczne, powierzchnie swobodne i zaawansowane funkcje tworzenia złożeń.

 

Obecnie możliwe jest składanie deklaracji na ten przedmiot w systemie komputerowym.

 

Zapisy na terminy zajęć odbędą się w czasie specjalnych zebrań w pierwszym tygodniu semestru. Godziny i miejsce tych zebrań zostaną podane we wrześniu.

 

Terminy zajęć będą przydzielane wg zasady „kto lepszy ten pierwszy”, to znaczy wg kolejności określonej przez średnią z dotychczasowych studiów. Prawo do zapisu na termin będą mieli studenci, którzy w dniu zapisów znajdą się na „listach zajęciowych”, wygenerowanych przez system rejestracyjny. Osoby dla których zabraknie miejsc będą mogły się wyrejestrować.

 

Do zapisania na przedmiot wymagany jest prerekwizyt: Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE (NK690).

 

* „kontynuacja” dotyczy także systemu CAD/CAM/CAE. Studenci są obowiązani zapisać się na ten sam system w ramach którego zaliczyli prerekwizyt.

 

 Prof. S. Bogdański