Wykłady profesora Seiji Kurody

Wykłady prowadzone w ramach stypendium dla profesorów wizytujących PW.

plakat