mgr inż. Marcin Pękal

Badanie jednoznaczności sił reakcji i sił napędowych w modelach wieloczłonowych układów mechanicznych i robotycznych