dr inż. Jakub Kupecki

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej energetyka 26.03.2019 r.