dr inż. Marcin Żugaj

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn 18.12.2018 r.