dr inż. Piotr Marek

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna 27.11.2019 r.