NERW PW Nauka Edukacja Rozwój Współpraca

W ramach zadania 38 projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” na naszym Wydziale, przez najbliższe 4 lata, organizowane będą szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych zakończonych egzaminem państwowym oraz  chłodniczych (tylko specjalność Chłodnictwo) umożliwiającym uzyskanie certyfikatu od Urzędu Dozoru Technicznego.

Szkolenia przewidziane są dla studentów będących po V-tym semestrze stacjonarnych studiów inżynierskich oraz wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka.

W latach 2018-2021 w ramach zadania 38 objętych wsparciem będzie 520 studentów Wydziału MEiL.

Zapis na szkolenia zobowiązuje do ukończenia kursu i zdania egzaminu, a udział w zajęciach poprzedzony będzie bilansem kompetencji studentów.

Kwota dofinansowania zadania:    988 636,00 zł
w tym z UE:     833 222,42 zł
w tym ze środków krajowych:     155 413,58 zł
wkład własny:       29 659,08 zł
Aktualności:

Studentów kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka, którzy zadeklarowali udział w szkoleniach z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych oraz szkoleniu chłodniczym prosimy o zgłoszenie się do Pani Pauliny Chrobocińskiej (305E ITC) w celu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Pierwsze zajęcia odbędą się na początku kwietnia (termin podamy po rozstrzygnięciu przetargu). W kwietniu szkolenia będą prowadzone we wtorki w godz. 16:30-20:00 w sali T1; w maju i czerwcu 2 razy w tygodniu w zależności od dostępności sal wykładowych.

Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
pchrobocinska@meil.pw.edu.pl